ติวเตอร์สอร์ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์สอร์
ชาย
03/10/1988
23
997 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หอวังนนทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.16
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
2.69
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ม.ต้น วิทย์ฯพื้นฐาน
ม.ปลาย ฟิสิกส์ และพื้นฐานวิศวกรรม
สอนให้เข้าใจทฤษฎี สอนให้ง่าย ทำโจทย์โดยวิธีตรงและวิธีลัด
เป็นที่ปรึกษาให้น้องชุมนุมวิชาการเพื่อให้น้องไปสอนนักเรียนมัธยมตามจังหวัดต่างๆ