ติวเตอร์สาลี่

สาลี่
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี
สายวิทย์ – คณิต
3.67
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
สังคมศาสตร์
ประวัติศาสตร์
3.34
ทั่วไป สังคม ภาษาไทย อนุบาล-มัธยมต้น
สอนโดยละเอียด สรุปและทำความเข้าใจด้วยแผนภาพ และทำแบบฝึกหัด
ทั่วไป อนุบาล3
ทั่วไป ป.3