ติวเตอร์หญิง

หญิง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
สายศิลป์ – ภาษา
2.80
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
3.43
สอนวิชาภาษาไทย อนุบาล-ม.ต้น
สอนวิชาภาษาอังกฤษ อนุบาล-ป.2
สอนสังคม ประถม-ม.ปลาย
สอนคณิต อนุบาล-ป.2
สอนตัวต่อตัว มีชีท มีเนื้อหาไปสอน สอนโดยมีตัวอย่างให้ดูก่อน หรือ สอนโดยอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจน ผู้เรียนไม่เข้าใจตรงไหน อธิบาย สอนจนกว่าจะเข้าใจ ถ้าเป็นเด็กอนุบาลจะสอนโดยมีเกมมาเป็นส่วนหนึ่งของการสอน
สอนสังคม epป.2 โรงเรียนเซนคาเบรียน
สอนสังคม ม.1รงเรียนสารสาสน์
สอนภาษาไทยม.1 โรงเรียนสารสาสน์
สอนทุกวิชา ป.1 สอนที่วัดแถวบ้าน
เคยฝึกสอนเด็กอนุบาล ที่โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
ในการสอนเด็กอนุบาล เพราะเรียนสายนี้มาโดยตรง เเละมีจิตวิทยาในการสอนเด็กทั้งเด็กเล็กเเละเด็กโต