ติวเตอร์หนุ่ม

หนุ่ม
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วาปีปทุม
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกคณิตศาสตร์)
3.02
คณิตศาสตร์ ได้ทั้งประถมและมัธยม
สอนตลก อธิบายเข้าใจง่าย เป็นค่อนข้างร่าเริง