ติวเตอร์หน่อย | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์หน่อย
หญิง
25/04/1990
21
VKP MANSION26/11 ม.7 ถนนเชียงราก-บางขัน ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กัลยาณีศรีธรรมราช
สายศิลป์ – คำนวณ
3.85
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์
บริหารรัฐกิจ
2.89
สังคมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และภาษาอังกฤษ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
พูดคุยสนทนาที่เป็นกันเอง ให้คำแนะนำ ให้ความสนิทสนมเหมือนพี่สาวคนหนึ่ง
ร้องเพลง วาดภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office,Photoshop