ติวเตอร์หน่อย

หน่อย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสายปัญญา
สายวิทย์ – คณิต
2.88
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
2.7
คณิตศาสตร์ ม1-3 สอบเข้าม4. ฟิสิกส์ม ต้น สอบเข้าเตรียมทหาร. คณิตศาสตร์. GMAT.
สอนได้ทั้งแบบอธิบายพื้นฐาน. ทำโจทย์เพื่อให้เข้าใจพื้นฐาน. จนถึงโจทย์ยาก สอบเข้าเตรียมอุดม. หรือเตรียมทหาร
สอนในโรงเรียน 6เดือน. และเป็นติวเตอร์คณิตศาสตร์มากกว่า5ปี.