ติวเตอร์หมิว | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์หมิว
หญิง
30/07/1987
25
หอพักหญิงไทยบูรณ์ 150/8-13 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มกุฏเมืองราชวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.8
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
3.68
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตัวต่อตัว
คณิตศาสตร์ม.ต้น และ calculus เบื้องต้น