ติวเตอร์หมิส

หมิส
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Epsom Girls Grammar School
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เคมี อินเตอร์
3.2
อ.2-ม.3
เน้นความเป็นกันเอง สอนสนุก ค่อยๆปูพื้นฐานให้นักเรียน มีปัญหาก็สอบถามได้ตลอดเวลา ทั้งในคลาส และนอกคลาส
English EP ป.6
Math EP ม.2,3
Homework ป.3
สอนเข้าใจง่าย