ติวเตอร์หลิว | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์หลิว
หญิง
04/11/1988
23
3/451 ซอย 1 หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ รามคไแหง 184 เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรี
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
สายวิทย์ – คณิต
3.87
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.4
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยปิโตรเคมีและปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอนคณิต วิทย์ ไทย สังคม ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา
สอนเน้นความเข้าใจ เน้นทำโจทย์ มีชีทเรียน
เคยสอน ระดับชั้น ป 1 ป 5 ป 6 สอนมาประมาณ 1 ปีแล้ว