ติวเตอร์หวาย

Untitled Document

 

หวาย
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุราษฎร์ธานี
สายศิลป์ – ภาษา
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
3.43
ภาษาอังกฤษ ประถมและมัธยม
ตัวต่อตัว