ติวเตอร์ออม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ออม
หญิง
16/09/1988
23
หอพักอัญชลี 97/114 ซอยงามวงศ์วาน 52 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนตะพานหิน
สายวิทย์ – คณิต
3.40
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วนศาสตร์
วนศาสตร์ชุมชน-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3.06
สังคมศึกษา ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
สอนตัวต่อตัว เน้นความเข้าใจค่ะ
ลีลาศ