ติวเตอร์อัญ

อัญ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.69
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ศึกษาศาสตร์
การสอนวิยาศาสตร์ (เอกเคมี)
วิชาเคมี(ประถม-ม.ปลาย) วิทยาศาสตร์ทั่วไป(อนุบาล-ม.ปลาย) คณิตศาสตร์(อนุบาล-ม.ต้น) ภาษาไทย(อนุบาล-ม.ปลาย) ภาษาอังกฤษ(อนุบาล-ม.ต้น) สังคม(อนุบาล-ม.ปลาย)
มีเทคนิคการสอน มีวิธีจำที่ง่าย มีวิธีคิดลัด
เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เล่นกีต้าร์ แบดมินตัน ภาษาจีน