ติวเตอร์อัพ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์อัพ
ชาย
27/02/1986
25
2/78 พหลโยธิน 2/1 สามเสนใน พญาไท กทม
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.7
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
วิชากฎหมายระดับมหาวิทยาลัย (รายละเอียดต้องคุยกันก่่อ) หรือ สอนเด็กมัธยมก็ได้ (เข้า ม.4 หรือ ชีววิทยา ม.ปลาย)
ตัวต่อตัว หรือกลุ่มก็ได้
สอนมากว่า 5 ปี