ติวเตอร์อาท

อาท
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พระโขนงพิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.30
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
3.18
ม.1-ม.6
บรรยาย ทำโจทย์ ยกตัวอย่าง
ฝึกสอน 1.โรงเรียนปทุมคงคา
2. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
สอนพิเศษ
1. นักเรียนเตรียมทหาร AC camp
2. สอนพิเศษตัวต่อตัว