ติวเตอร์อาร์ม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์อาร์ม
ชาย
30/06/1989
22
หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบ็ญจะมะมหาราช
สายวิทย์ – คณิต
3.65
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
3.05
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย
วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศึกษาภาคทฤษฎี และเน้นทำข้อสอบจริง
เป็นหัวหน้าการสอนชีววิทยา ค่ายสานฝันจุฬาครั้งที่ 13,14 และ 15
สอนพิเศษนักเรียน ม. ปลายสายวิทย์
ว่ายน้ำ เป็นพิธีกร