ติวเตอร์อิง

อิง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สายศิลป์ – ภาษา
3.22
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
ภาษาฝรั่งเศส ทุกระดับชั้น
ภาษาอังกฤษ
วาดรูป cu-tad หรือ Pat4
มีชีทให้น้อง
มีแบบฝึกหัดให้ทำทบทวนบทเรียน
Pat 7.1 น้อง ญ โรงเรียนสิรินทร
สอนเด็กอนุบาลที่ประเทศฝรั่งเศส
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการAFSรุ่นที่51 ประเทศฝรั่งเศส(2012-2013)
-แข่งขันสุนทรพจน์รางวัลที่1 มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับสมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนของสถานเอกอคราชทูตฝรั่งเศส
– แข่งขันสุนทรพจน์รางวัลที่3 งานประจำปีสมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย