ติวเตอร์อิ่ม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์อิ่ม
หญิง
01/06/1984
27
17 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เลยพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
University of Strasbourg (France)
วิทยาศาสตร์
เคมี
2.75
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
University of Strasbourg and University of York (England)
วิทยาศาสตร์ สาขา Green Chemistry
วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมต้น
ทดสอบความรู้ก่อนสอน ทำแบบฝึกหัดทันทีในระหว่างเรียน ทดสอบความเข้าใจหลังการเรียนทุกครั้ง
สอนพิเศษ (part time) วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนที่กำลังจะสอบเข้า ม.1 ม.4 และสอนเตรียมตัวก่อนเรียนในระดับ ป.6 ม.1-3 ในทั้งสองวิชา
นักเรียนทุนรัฐบาลไทยพัฒน์ ปี 2546 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และโท จากฝรั่งเศสและอังกฤษ (exchange program)