ติวเตอร์อีฟ

อีฟ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชัยนาทพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.93
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ชีววิทยา
3.52
วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา มัธยมต้น
บรรยาย
สอนวิทยาศาสตร์มัธยมต้น