ติวเตอร์อุ๋ย | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์อุ๋ย
หญิง
07/09/1980
31
ปทุมธานี
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มัธยมวัดหนองแขม
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
เคมีอุตสาหกรรม
3.07
คณิต วิทย์ ประถมศึกษาและมัธยมต้น
สอนให้นักเรียนได้คิดเอง เรียนรู้เอง