ติวเตอร์อุ๋ย

อุ๋ย
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เรยีนาเชลีวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.67
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกษตรศาสตร์
โรคพืช
3.00
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ประถม มัธยมต้น
เน้นแบบฝึกหัด ติวข้อสอบ
เคยสอนวิทยาศาสตร์ ม.2