ติวเตอร์อ้น

อ้น
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
11/2 หมู่ 11 ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ 10130
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อำนวยวิทย์
สายวิทย์ – คณิต
3.55
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ศิลปากร
วิศวกรรมศาสตร์
การจัดการเเละโลจิสติกส์
3.08
ระดับปริญญาโท
พระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวพลังงาน
ภาษาอังกฤษ ม ต้น-ม ปลาย /
สอนห่วย สอนไม่เข้าใจ
บ้านวิทย์- คณิต พระรามสอง / สอนตัวต่อตัว
ร้องเพลง เล่นดนตรี