ติวเตอร์อ๋อม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์อ๋อม
หญิง
21/12/1983
28
อาคาร RICH MOND PARK 7 ห้อง 7311
เลขที่ 2344 ซอยริมสวน
ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง
แขวง-เขตลาดกระบัง กทม
10520
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ธาตุนารายณ์วิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.8
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
อิเล็กทรอนิกส์
3.14
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
ประถม มัธยม ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สอนพื้นฐาน หลักการ จากนั้นนำสอนวิธีการนำหลัีกการไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
เคยเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย