ติวเตอร์อ๋อ

ติวเตอร์อ๋อ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตราษตระการคุณ
สายวิทย์ – คณิต
3.99
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สสถิติศาสตร์
3.04
อนุบาล ประถม มัธยม
ตัวต่อตัว กลุ่ม
สอนคณิต ป.6 สาธิตจุฬา