ติวเตอร์เกด

เกด
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
99/2026 ซอยท่าข้าม21/1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บางปะกอกวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
เทคนิคการสัตวแพทย์
เทคนิคการสัตวแพทย์
2.99
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชี้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นกันเอง ใจเย็น สอน อธิบายซ้ำจนกว่าจะเข้าใจ อธิบายให้เห็นภาพ