ติวเตอร์เกรซ

เกรซ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีศรีสุริโยทัย
สายวิทย์ – คณิต
3.66
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชี
ประกันภัย
อนุบา ประถม
อธิบายช้าๆ จนเข้าใจ มีโจทย์เสริมและเทคนิคลัด พร้อมทั้งอธิบายเป็นตัวอย่าง ทำให้น้องเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ระดับชั้นประถม โรงเรียนราชินี และสารสาสน์
ร้องเพลง ว่ายน้ำ ภาษาอังกฤษ