ติวเตอร์เขม

เขม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ประสาทวิทยาคาร
สายวิทย์ – คณิต
3.79
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถิติ
3.52
อนุบาล ประถม ม.ต้น
เน้นเข้าใจ สนทนาในคลาส พูดคุยสอบถามเป็นกันเอง
สอนเลข (ep) น้อง ป.6 สาธิต มธ
สอนอิ้ง น้อง ม.1 ที่สถาบัน oops english
สอนวิชาทั่วไป น้อง อ.3 ที่สถาบัน oops english
สอน วิท-คณิต น้อง ม.3 ค่ะ สวนกุหลาบรังสิต