ติวเตอร์เค้ก

เค้ก
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
เอกมัย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปิยะมหาราชาลัย
สายวิทย์ – คณิต
2.85
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
2.01
ประถมทุกวิชา วิทยาศาสตร์มัธยมต้น เคมีมัธยมปลาย
สอนเนื้อหาตามหลักสูตรและพาทำโจทย์
สอนการบ้านเด็กอนุบาล และประถม วิทยาศาสตร์มัธยม