ติวเตอร์เจล

ติวเตอร์เจล
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พระปฐมวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ลาดกระบัง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3.25
เด็กประถม-มัธยมต้น หรือบุคคลทั่วไป
เนื้อหาสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
– Grammar
– Vocalbulary
– การนำไปใช้ เช่น ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
– การบ้านหรือเนื้อหาที่ไม่เข้าใจเนื้อหาสำหรับบุคคลทั่วไป
– การเขียน E-mail, Memo
– สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
– เนื้อหาอื่นๆ เพิ่มเติม ตามผู้เรียนต้องการ
รุ่นน้องที่มหาวิทยาลัย และเด็ก ม.2