ติวเตอร์เจษ

เจษ
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หาดใหญ่วิทยาลัย
สายศิลป์ – ภาษา
3.71
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศิลปากร วังท่าพระ กทม.
โบราณคดี
ภาษาฝรั่งเศส
3.71
1.ภาษาฝรั่งเศส ตั้งแต่ ม.4-6, ติวสอบ pat 7.1(ภาษาฝรั่งเศส) , สื่อสารภาษาฝรั่งเศส
2. ภาษาอังกฤษ ป.1-6, ม.1-6, ติวสอบ GATภาษาอังกฤษ, O-NETภาษาอังกฤษ, 7วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
เน้นอธิบายเนื้อหาให้กับผู้เรียนเข้าใจก่อนและตามด้วยทำโจทย์
1. ภาษาฝรั่งเศส ม.4-5 นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี
2. ภาษาอังกฤษ ม.4-5 นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี
3. ภาษาอังกฤษ ม.3 นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ
4. GAT ภาษาอังกฤษ, 7วิชาสามัญภาษาอังกฤษ,O-NET ภาษาอังกฤษ นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ นิมิตรใหม่
5.PAT 7.1ภาษาฝรั่งเศส นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
6.ภาษาอังกฤษ ม.4 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวน
ภาษาต่างประเทศ
-ภาษาฝรั่งเศส
-ภาษาอังกฤษ
-ภาษาอิตาเลี่ยน