ติวเตอร์เจ

ติวเตอร์เจ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สระบุรีวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.85
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
3.65
ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ทุกระัดับชั้น
เทคนิคในการสอนคือจะพยายามทำความ รู้จักกับเด็กให้ไวที่สุด เพื่อที่เด็กจะได้สามารถถามความรู้ต่างๆได้อย่างไม่อาย และไม่ทำให้เด็กเครียดด้วยครับ
มีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วประมาณปีกว่า
เล่นกีต้า ว่ายน้ำ