ติวเตอร์เชอรี่

เชอรี่
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารี
สายศิลป์ – ภาษา
3.26
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มศว
มนุษยศาสตร์
จิตวิทยา (โท-รัฐศาสตร์)
3.26
สอนได้ทุกวิชา ระดับชั้นอนุบาล – ป.4
สอนวิชาภาษาไทย – สังคม ระดับชั้น ป.4 – ป.6
หรือดูแลการบ้านทั่วไป ระดับชั้นอนุบาล – ประถม
อ่านและเตรียมตัวกับเนื้อหาที่จะสอนจนเข้าใจก่อนจะมาสอนน้องค่ะ

สอนแบบเป็นกันเอง เน้นอธิบายจนกว่าน้องจะเข้าใจ ถามได้เรื่อยๆเลยค่ะ

คิดรูปแบบการจำ เช่น คีย์เวิร์ดของเนื้อหาแต่ละเรื่อง มาให้น้อง เพื่อจะได้จำได้แม่นค่ะ

เคยสอนรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยในหัวข้อที่อาจารย์มอบหมายให้ค่ะ

อาจารย์และรุ่นน้องให้การตอบรับที่ดีค่ะ

อาจจะไม่เคยรับงานสอนมาก่อน แต่เชื่อว่าตัวเองทำได้ค่ะ เพราะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ต้องทำ

ขอโอกาสให้ลองสอนน้องๆด้วยนะคะ

ชอบอ่านและทำความเข้าใจกับสิ่งรอบตัวค่ะ

ชอบคิดแบบมีแบบแผน และจัดเรียงความคิดค่ะ

เคยทำงานกับเด็กๆมาก่อนค่ะ คิดว่าเข้ากับเด็กได้ดีนะคะ

อาจจะไม่เคยรับงานสอนมาก่อน แต่เชื่อว่าตัวเองทำได้ค่ะ เพราะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ต้องทำ

ขอโอกาสให้ลองสอนน้องๆด้วยนะคะ