ติวเตอร์เซาะ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์เซาะ
หญิง
01/04/1986
25
Chulalongkorn university
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สายวิทย์ – คณิต
3.61
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เคมีวิศวกรรม
2.9
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สอนเนื้อหาให้้เข้าใจและให้ทำโจทย์ให้ได้มากที่สุด แต่ก็แล้วแต่ความต้องการของผู้เรียนด้วยว่าต้องการให้สอนรูปแบบใด
สอนคณิต-วิทย์ ม.ปลาย (สตรีวิทย์) ตั้งแต่ ม.3-ม.6สอนคณิต-วิทย์ ม.ต้น (อัมสัมชั่น) ตั้งแต่ ม.1 ถีึงปัจจุบัน

สอนคณิต-วิทย์ (สาธิตปทุมวัน) ตั้งแต่ ม.1-ม.3

เป็นต้น