ติวเตอร์เตย

เตย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นครสวรรค์
สายวิทย์ – คณิต
3.98
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
3.17
ระดับปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
บริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ
คณิต ป.1-ม.3
อังกฤษ ทุกระดับชั้น
วิทย์ ป.1- ป.ุ
มีเอกสารประกอบ
ภาษาอังกฤษใช้หนังสือของ Cambridge longman oxford ประกอบการสอน
สอนวิทย์ คณิต อังกฤษระดับประถมและมัธยมมา 5 ปีค่ะ
Microsoft office และ Adobe Photoshop