ติวเตอร์เติ้ล

เติ้ล
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัสสัมชัญธนบุรี
สายศิลป์ – คำนวณ
3.86
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิสปศาสตร์
อังกฤษอเมริกันศึกษา อินเตอร์
ประถมศึกษา-มัธยมต้น
สอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย สนทนาได้
สามารถสอนภาษาโปรตุเกสได้
เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการAFS