ติวเตอร์เต่า | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์เต่า
ชาย
23/04/1990
21
19/17
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Satreesamutprakarn
สายวิทย์ – คณิต
3.85
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
3.31
คณิตศาสตร์ อนุบาล – มัธยมปลาย
สบายๆ
6 เดือน
เล่นดนตรี เล่นกีฬา