ติวเตอร์เต้

ติวเตอร์เต้
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์หลุยส์
สายศิลป์ – ภาษา
3.69
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
Russian Studies
3.16
ภาษาอังกฤษ ประถม-มปลาย
ไทยสังคม ประถม-มต้น
เสริมส่วนที่น้องไม่ได้ ปรับพื้นฐานของน้องๆ