ติวเตอร์เนย

เนย
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา2
สายวิทย์ – คณิต
3.72
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
2.93
อนุบาล ทุกวิชา
ประถม-มัธยม วิทย์ คณิต
การบ้านทั่วไป
ใจเย็น มีชีทเตรียมให้หรือสอนตามหนังสือโรงเรียน(แล้วแต่ผู้ปกครองต้องการ)
วิทย์ คณิต ป.5(หลักสูตรสองภาษา)
อังกฤษ คณิต ป.4(หลักสูตรสองภาษา)
คณิตศาสตร์ ม.1
คณิตศาสตร์ ม.2
คณิตศาสตร์ ม.3
ติวทั่วไป อ.1