ติวเตอร์เบนซ์ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์เบนซ์
หญิง
24/04/1990
21
1345 petchkasem rd Thapra Bangkokyai bkk
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.47
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เคมี
2.94
วิทยาศาสตร์(เคมี) ม.ต้น
เคมี ม. ปลาย
Organic Chemistry and Spectro Chem for university
คณิตศาสตร์ ประถม – ม.ปลาย
แคลคูลัส 1-2 ระดับมหาวิทยาลัย
ให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน
มีความตั้งใจ และความรับผิดชอบเป็นพื้นฐาน
อธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ เห็นภาพ ตามระดับของผู้เรียนแต่ละคน รวมถึง ฝึกฝนทำโจทย์
วิทยาศาสตร์เคมี ม.2 และ ม.3 (มาแตร์)
เคมี ม.4 5 6 (สว. 3 กลุ่ม)
เลข ม.6 (อัสสัม)