ติวเตอร์เบน

ติวเตอร์เบน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ธัญรัตน์
สายวิทย์ – คณิต
3.57
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ม.ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
3.72
คณิตศาสตร์(ม.ต้น-ม.ปลาย)
รูปแบบการสอนของดิฉันจะเน้นในการ ทำโจทย์มากกว่า เพราะดิฉันคิดว่าการทำโจทย์มากๆนั้น ช่วยให้เด็กๆได้ฝึกฝน และเมื่อเจอกับข้อสอบจริงๆ เด็กก็จะสามารถวิเคราะห์โจทย์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำค่ะ เริ่มต้น
เคยสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมต้นและปลายแบบตัวต่อตัว