ติวเตอร์เบลล์

เบลล์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สิงห์สมุทร
สายวิทย์ – คณิต
3.96
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
สหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
สอนได้ทุกวิชาเลยจ้า ตั้งแต่ป.1-ปี1
เน้นสอนแบบเป็นกันเอง แต่เข้าใจ หากน้องๆมีคำถามสามารถถามได้ตลอดเวลา ติดตามการสอน สอนแบบเข้าใจเด็กว่าเด็กต้องการอะไร
มีประสบการณ์สอนตั้งแต่ม.ปลายแล้ว ค่ะ โดยช่วยอาจารย์สอน ตอนม.ปลายสอนเป็นสถาบันค่ะ ปัจจุบันรับสอนตัวต่อตัวมาตั้งแต่ปี1 โรงเรียนที่เคยสอนมีโรงเรียนดังๆระดับประเทศหลายโรงเรียน เช่น เตรียมอุดม สามเสน สวนกุหลาบ สาธิตปทุมวัน สาธิตรามคำแหง สาธิตสวนสุนันทา บดินทรเดชา1 สตรีวิทยา2 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ฯลฯ โรงเรียนสองภาษา เช่น สารสาสน์วิเทศ สายไหม และโรงเรียนนานาชาติ เช่น ร่วมฤดี KIS
สามารถสอนได้ทุกวิชา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ