ติวเตอร์เบลล์

เบลล์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
St.John’s
สายศิลป์ – คำนวณ
3.11
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
3.23
อนุบาล ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย
ตัวต่อตัว
อนุบาล 3 ทุกวิชา
ป.3 ทุกวิชา + การบ้าน
ภาษาญี่ปุ่น ป.6
ติวสอบเข้า ม.1
ภาษาอังกฤษ ป.6