ติวเตอร์เบียร์

เบียร์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.89
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
วิทยาศาสตร์
ชึววิทยา
3.74
ระดับปริญญาโท
มหิดล
วิทยาศาสตร์
วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
เน้นสอนพื้นฐานให้แน่น เพื่อต่อยอดการทำโจทย์ เป็นกันเองกับเด็ก สามารถแสดงความคิดเห็นและถามได้ทุกเรื่อง
สอนตัวต่อตัว 4 ปี
สถาบัน 1 ปี
ร้องเพลง แต่งกลอน พิธีกร