ติวเตอร์เปา | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์เปา
ชาย
07/03/2012
24
16/175 ซอยวิภาวดี58 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง 10210
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เทศบาลวัดกลาง
สายวิทย์ – คณิต
3.25
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วนศาสตร์และสังคมศาสตร์
วนศาสตร์คู่ขนานสังคมศาสตร์
3.03
ม.ต้น และ ประถม
1.สอนเน้นเนื้อหาที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วเพื่อง่ายต่อการเข้าใจ แล้วทำแบบทดสอบเพื่อเพิ่มทักษะ
2.สอนเน้นทำโจทย์ และสอดแทรกเนื้อหาเพื่อความเข้าใจ
ติวเตอร์ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์ชัยวัฒน์
ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
ถือคติที่ว่านักเรียนของผมต้องได้สิ่งที่ดีที่สุด การเตรียมตัวของติวเตอร์ถือเป็นหัวใจของการสอนที่มีคุณภาพ