ติวเตอร์เปิ้ล

เปิ้ล
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สายวิทย์ – คณิต
3.16
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
การเงิน
3.25
คณิตศาสตร์ ถึงระดับมัธยมต้น
เริ่มจากการอธิบายคอนเซป ประกอบกับยกตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
สอนคณิตศาสตร์เด็กประถม