ติวเตอร์เพียว

ติวเตอร์เพียว
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัชสัมชัญ
สายวิทย์ – คณิต
3.68
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
3.24
ป.1 – ม.6
ตัวต่อตัว เป้นกลุ่งไม่เกิน4คน
ติวเตอร์ส่วนตัวในรังสิต
พิธีกร