ติวเตอร์เพื่อน

เพื่อน
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.74
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
3.89
คณิต ฟิสิกส์ แคลคูลัส
ตั้งแต่ประถม ถึง มหาวิทยาลัย
สอนเน้นให้เข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ
สามรถทำโจทย์ได้ดีขึ้น ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวขั้นเทพ
สอนเด็กเข้าเตรียมได้หนึ่งคน
และสอนเพิ่มเกรดเด็กมัธยมต้น
รวมถึงติวแคลคูลัสนักศึกษามหาวิทยาลัย
ใจเย็นมาก
คิดเลขเร็ว
จบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เป็นอันดับที่สองของสาขาไฟฟ้า
อันดับที่สิบของคณะ