ติวเตอร์เพ็ญ

เพ็ญ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.8
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาฯ
อักษรศาสตร์
ภูมิศาสตร์
2.92
ระดับปริญญาโท
รามคำแหง
บริหารธุรกิจ
อนุบาล และประถมทุกวิชา
ไม่เครียด ใช้คำเข้าใจง่าย เน้นให้เด็กมีส่วนร่วม
-ภาษาไทย ป.4
-ทุกวิชาของป.4 หลักสูตร EP

– ติวสอบเข้าม.1 นักเรียนชั้นป.6 รร.บูรณะศึกษา
– ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ป.3 โรงเรียนนานาชาติ IPS
– ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ป.1 โรงเรียนนานาชาติ IPS
– ภาษาอังกฤษป.5 รร.บูรณะศึกษา
– ภาษาอังกฤษป.5 รร.ซานตราครูสศึกษา
– ภาษาอังกฤษป.3 รร.บูรณะศึกษา
– สอนการบ้านทั่วไป คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย ป.2 รร.อัสสัมชัญบางรัก
– สอนทั่วไป อนุบาล 1 รร.กุศลศึกษา
– ภาษาไทยป.1
– คณิตศาสตร์ ป.5 รร.อัสสัมชัญบางรัก
– ภาษาอังกฤษ ม.1 รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์
– ภาษาอังกฤษ ม.2 รร.กรุงเทพคริสเตียน
– ภาษาอังกฤษ ม.1 แกรมม่า รร.เซนต์ฟรังค์ซิสซาเวียร์คอนแวนต์
– ภาษาอังกฤษ ป.4 รร.เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
– ภาษาอังกฤษ ม.1 รร.วัดท่าข้าม
– ภาษาอังกฤษ ม.2 รร.เซนคาเบรียล
– ติวเตอร์พาททาม Master English วิชาภาษาอังกฤษ0800796737
3.โทรศัพท์ 0909629739,0875659791
4. E-mail : spointzpoint@gmail.com,auditiopoint@hotmail.com
5.ที่อยู่ปัจจุบัน 177/2 จรัญสนิทวงศ์11 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
6.การศึกษาระดับมัธยม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง English Program School
7.การศึกษาระดับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี4 เกรดเฉลี่ย 3.00
8.สำหรับเด็กมัธยมศึกษา ถนัดวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
สำหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษา ถนัดทุกวิชา
วันเวลาที่สะดวกสอน จันทร์ อังคาร ศุกร์
9.ประสบการณ์สอน
– ติวสอบเข้าม.1 นักเรียนชั้นป.6 รร.บูรณะศึกษา
– ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ป.3 โรงเรียนนานาชาติ IPS
– ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ป.1 โรงเรียนนานาชาติ IPS
– ภาษาอังกฤษป.5 รร.บูรณะศึกษา
– ภาษาอังกฤษป.5 รร.ซานตราครูสศึกษา
– ภาษาอังกฤษป.3 รร.บูรณะศึกษา
– สอนการบ้านทั่วไป คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย ป.2 รร.อัสสัมชัญบางรัก
– สอนทั่วไป อนุบาล 1 รร.กุศลศึกษา
– ภาษาไทยป.1
– คณิตศาสตร์ ป.5 รร.อัสสัมชัญบางรัก
– ภาษาอังกฤษ ม.1 รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์
– ภาษาอังกฤษ ม.2 รร.กรุงเทพคริสเตียน
– ภาษาอังกฤษ ม.1 แกรมม่า รร.เซนต์ฟรังค์ซิสซาเวียร์คอนแวนต์
– ภาษาอังกฤษ ป.4 รร.เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
– ภาษาอังกฤษ ม.1 รร.วัดท่าข้าม
– ภาษาอังกฤษ ม.2 รร.เซนคาเบรียล
– ติวเตอร์พาททาม Master English วิชาภาษาอังกฤษ
– คณิต-วิทย์ ป.4 Sixth International School
– คณิตม.1 รร.จินดามณี