ติวเตอร์เฟิร์น

เฟิร์น
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
สายศิลป์ – ภาษา
3.45
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
3.60
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
ภาษาจีน ทุกระดับชั้น
ภาษาไทยและสังคม ทุกระดับการศึกษา
เรียนตัวต่อตัว มีเอกสารให้พร้อม
ภาษาจีน อ.2
ภาษาจีน ป.3
ภาษาจีน ม.4
ภาษาอังกฤษ ป.1
ฝึกสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสาธิตจุฬาฯ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ว่ายน้ำ