ติวเตอร์เฟิร์น

เฟิร์น
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
สายวิทย์ – คณิต
3.70
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
3.83
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
สอนไม่เคร่งเครียด ใจเย็น เน้นให้เกิดจินตนาการตามสิ่งที่สอน ให้ผู้เรียนเห็นภาพมากที่สุด
ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา มัธยมต้นและปลาย