ติวเตอร์เมย์ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์เมย์
หญิง
31/08/2012
23
124 ซอยสีน้ำเงิน ถนนประชาราษฎ์ สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรียานุสรณ์
สายวิทย์ – คณิต
3.98
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
3.33
ทุกระดับชั้น
ได้ทั้งกลุ่ม และติวตัวต่อตัว
3 ปี